Lärlingsutbildning för ställningsbyggare

Utbildning till ställningsbyggare genomförs som lärlingsutbildning hos ett ställningsföretag där den praktiska utbildningen sker.

  • Den teoretiska delen av utbildningen ges via STIBs lärplattform Ställnigsakademin och genomförs på distans via dator. Läs om distansutbildningen och de olika kurserna för företagslärlingar på Ställningsakademin.
  • Det praktiska delen i utbildningen sker på ställningsföretagets arbetsplatser och under vägledning av handledare.

Registrering av lärling och anmälan till lärlingskurs

1. Registrering av företagslärling görs första anställningsdagen. Registreringen genomförs via ett formulär som automatiskt går både till BYN och Ställningsakademin. Lärlingen får sen sina inloggningsuppgifter till Ställningakademins Introduktionskurs via mail.
DIREKT till registreingsformulär: REGISTRERA LÄRLING

2. Anmälan till de obligatoriska kurserna i lärlingsutbildningen görs via ett formulär till  BYN - en kurs i taget eller flera kurser åt gången. För att anmäla lärling till kurs måste denne först ha blivit registrerad som lärling enligt steg 1 ovan.
DIREKT till anmälningsformulär KURSANMÄLAN - LÄRLING

Innan du registrerar måste lärlingen ha fått följande information STIBs Integritetspolicy samt godkänt hanteringen av personuppgifter enligt policyn.

Distansutbildningen för företagslärlingar

För att säkerställa förkunskaper inför varje kurssteg rekommenderar vi att lärlingen genomför kurserna i den ordning som anges ovan. Detta är dock inget krav.

Kursöversikt -  Lärlingsutbildningen
Stib yrkesdel 1

Yrkesdel 1

Ger behörighet: Allmän utbildning om ställningar.

Kursavgift: 850 kr/deltagare exkl. moms

Stib Gemensamma Grunder Alla

Gemensamma Grunder Alla

Grundutbildning gemensam för alla yrkesarbetare inom bygg- och anläggning.

Kursavgift: 850 kr/deltagare exkl. moms.

Stib Gemensamma Grunder Hus

Gemensamma Grunder Hus

Grundutbildning gemensam för alla yrkesarbetare inom bygg.

Kursavgift: 850 kr/deltagare exkl. moms.

Stib Yrkesdel 2

Yrkesdel 2

Ger tillsammans med Yrkesdel 3 behörighet: Särskild utbildning om ställningar

Kursavgift: (se Yrkesdel 3)

yrkesdel 3

Yrkesdel 3

Ger tillsammans med Yrkesdel 2 behörighet: Särskild utbildning om ställningar.

Fysisk kurs som ges under ledning av erfarna lärare inom ställningsbyggnad. Se kalender: KOMMANDE KURSDATUM

Kursavgift (Yrkesdel 2 + 3): 7 600 kr/deltagare exkl. moms

Handledning och dokumentation

Handledaren har en viktig roll genom att följa upp, hjälpa och stötta lärlingen genom hela utbildningen. Utsedd handledare måste inneha yrkesbevis som ställningsbyggare.

Utbildningen dokumenteras i en särskild utbildningsbok där lärlingen bland annat rapporterar sin tid.

Yrkesbevis

yrkesbevis ex

Genomförd lärlingsutbildning genom STIB och Ställningsakademin medför utfärdande av BYN yrkesbevis.

För ykresbevis krävs, förutom godkänt resultat i utbildningens olika delmoment, 4200 timmar dokumenterad praktik som ställningsbyggare. För den som påbörjat sin utbildning före 20 års ålder gäller 4800 timmar.

MER INFORMATION:

LÄRLINGSPROCESSEN

Registrera ny lärling

Anmäl lärling till kurs

Information och vägledning - för medlemsföretag

STIBs Integritetspolicy

Ställningsakademin

Registrering av lärling

Anmälan till lärlingsutbildningens obligatorsiska kurser kan göras efter det att registrering hos BYN är genomförd: